เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต

จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เส้นทาง จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 170 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai Vietjet Air VZ 300 06:15 07:45 รายละเอียด
Air Astana KC 1289 06:20 07:50 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3821 06:20 07:50 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4426 06:20 07:50 รายละเอียด
Emirates EK 4552 06:20 07:50 รายละเอียด
Aeroflot SU 3895 06:20 07:50 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 289 06:20 07:50 รายละเอียด
Japan Airlines JL 5987 06:20 07:50 รายละเอียด
EVA Air BR 3911 06:20 07:50 รายละเอียด
British Airways BA 7995 06:20 07:50 รายละเอียด
Thai Airways TG 5982 06:20 07:50 รายละเอียด
Thai Airways TG 201 07:45 09:10 รายละเอียด
Thai Smile WE 5201 07:45 09:10 รายละเอียด
British Airways BA 4165 08:05 09:35 รายละเอียด
Aeroflot SU 3881 08:05 09:35 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7612 08:05 09:35 รายละเอียด
Thai Airways TG 5984 08:05 09:35 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3823 08:05 09:35 รายละเอียด
China Airlines CI 9749 08:05 09:35 รายละเอียด
Oman Air WY 5895 08:05 09:35 รายละเอียด
Qantas QF 3809 08:05 09:35 รายละเอียด
Emirates EK 4518 08:05 09:35 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 271 08:05 09:35 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9690 08:05 09:35 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4373 08:05 09:35 รายละเอียด
EVA Air BR 3925 08:05 09:35 รายละเอียด
Air Astana KC 1271 08:05 09:35 รายละเอียด
Thai Vietjet Air VZ 302 08:20 09:50 รายละเอียด
Thai Airways TG 203 08:30 09:55 รายละเอียด
ANA NH 5961 08:30 09:55 รายละเอียด
SAS SK 8622 08:30 09:55 รายละเอียด
China Airlines CI 9747 10:00 11:30 รายละเอียด
Thai Airways TG 5988 10:00 11:30 รายละเอียด
Aeroflot SU 3884 10:00 11:30 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7650 10:00 11:30 รายละเอียด
British Airways BA 4173 10:00 11:30 รายละเอียด
Air Astana KC 1275 10:00 11:30 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4377 10:00 11:30 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3827 10:00 11:30 รายละเอียด
EVA Air BR 3935 10:00 11:30 รายละเอียด
Qantas QF 3810 10:00 11:30 รายละเอียด
Oman Air WY 5898 10:00 11:30 รายละเอียด
Emirates EK 4522 10:00 11:30 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 275 10:00 11:30 รายละเอียด
Finnair AY 6283 10:00 11:30 รายละเอียด
Thai Vietjet Air VZ 304 10:20 11:50 รายละเอียด
Thai Airways TG 2281 10:25 11:45 รายละเอียด
Thai Smile WE 281 10:25 11:45 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7709 12:25 13:55 รายละเอียด
Thai Airways TG 5990 12:25 13:55 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7887 12:25 13:55 รายละเอียด
Finnair AY 6281 12:25 13:55 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3831 12:25 13:55 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4933 12:25 13:55 รายละเอียด
British Airways BA 4167 12:25 13:55 รายละเอียด
Air Astana KC 1273 12:25 13:55 รายละเอียด
Emirates EK 4520 12:25 13:55 รายละเอียด
Oman Air WY 5882 12:25 13:55 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4399 12:25 13:55 รายละเอียด
KLM KL 3746 12:25 13:55 รายละเอียด
EVA Air BR 3955 12:25 13:55 รายละเอียด
Air France AF 8028 12:25 13:55 รายละเอียด
Aeroflot SU 3943 12:25 13:55 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 273 12:25 13:55 รายละเอียด
Thai Smile WE 207 13:00 14:25 รายละเอียด
Thai Airways TG 2207 13:00 14:25 รายละเอียด
Thai Airways TG 215 14:00 15:25 รายละเอียด
EgyptAir MS 9395 14:00 15:25 รายละเอียด
Thai Smile WE 5215 14:00 15:25 รายละเอียด
El Al LY 8425 14:00 15:25 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4332 14:30 16:00 รายละเอียด
Thai Airways TG 5992 14:30 16:00 รายละเอียด
Cathay Pacific CX 6545 14:30 16:00 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 285 14:30 16:00 รายละเอียด
Finnair AY 6861 14:30 16:00 รายละเอียด
British Airways BA 7989 14:30 16:00 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4935 14:30 16:00 รายละเอียด
Aeroflot SU 3891 14:30 16:00 รายละเอียด
Emirates EK 4548 14:30 16:00 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7653 14:30 16:00 รายละเอียด
Oman Air WY 5905 14:30 16:00 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3839 14:30 16:00 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3909 14:30 16:00 รายละเอียด
EVA Air BR 3975 14:30 16:00 รายละเอียด
Thai Vietjet Air VZ 306 15:25 16:55 รายละเอียด
Thai Smile WE 275 15:25 16:45 รายละเอียด
Thai Airways TG 2275 15:25 16:45 รายละเอียด
Asiana Airlines OZ 6768 16:55 18:25 รายละเอียด
Austrian OS 8607 16:55 18:25 รายละเอียด
Thai Smile WE 5217 16:55 18:25 รายละเอียด
Thai Airways TG 217 16:55 18:25 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 8372 16:55 18:25 รายละเอียด
EgyptAir MS 9397 16:55 18:25 รายละเอียด
Lufthansa LH 9746 16:55 18:25 รายละเอียด
El Al LY 8423 16:55 18:25 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9564 17:30 19:00 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4379 17:30 19:00 รายละเอียด
Cathay Pacific CX 6525 17:30 19:00 รายละเอียด
EVA Air BR 3985 17:30 19:00 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7634 17:30 19:00 รายละเอียด
Austrian OS 8655 17:30 19:00 รายละเอียด
British Airways BA 4169 17:30 19:00 รายละเอียด
Finnair AY 6863 17:30 19:00 รายละเอียด
Japan Airlines JL 5989 17:30 19:00 รายละเอียด
Philippine Airlines PR 3706 17:30 19:00 รายละเอียด
Oman Air WY 5900 17:30 19:00 รายละเอียด
Qantas QF 3454 17:30 19:00 รายละเอียด
Aeroflot SU 3886 17:30 19:00 รายละเอียด
Thai Airways TG 5994 17:30 19:00 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4927 17:30 19:00 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3833 17:30 19:00 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7881 17:30 19:00 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 277 17:30 19:00 รายละเอียด
Air Astana KC 1277 17:30 19:00 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3989 17:30 19:00 รายละเอียด
Emirates EK 4524 17:30 19:00 รายละเอียด
Thai Smile WE 283 17:40 19:00 รายละเอียด
Thai Airways TG 2283 17:40 19:00 รายละเอียด
ANA NH 5971 18:15 19:40 รายละเอียด
Thai Smile WE 5221 18:15 19:40 รายละเอียด
Thai Airways TG 221 18:15 19:40 รายละเอียด
Asiana Airlines OZ 6770 18:15 19:40 รายละเอียด
Austrian OS 8605 18:15 19:40 รายละเอียด
Thai Vietjet Air VZ 310 18:20 19:50 รายละเอียด
Thai Smile WE 5211 19:10 20:35 รายละเอียด
Thai Airways TG 211 19:10 20:35 รายละเอียด
Thai Airways TG 684 19:25 20:50 รายละเอียด
China Airlines CI 9715 19:40 21:10 รายละเอียด
Thai Airways TG 5996 19:40 21:10 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7628 19:40 21:10 รายละเอียด
Qantas QF 3488 19:40 21:10 รายละเอียด
Finnair AY 6865 19:40 21:10 รายละเอียด
British Airways BA 4171 19:40 21:10 รายละเอียด
Oman Air WY 5902 19:40 21:10 รายละเอียด
Aeroflot SU 3888 19:40 21:10 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3835 19:40 21:10 รายละเอียด
Japan Airlines JL 5787 19:40 21:10 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4381 19:40 21:10 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3991 19:40 21:10 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9566 19:40 21:10 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4929 19:40 21:10 รายละเอียด
Cathay Pacific CX 6509 19:40 21:10 รายละเอียด
EVA Air BR 3965 19:40 21:10 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7883 19:40 21:10 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 279 19:40 21:10 รายละเอียด
Austrian OS 8651 19:40 21:10 รายละเอียด
Emirates EK 4526 19:40 21:10 รายละเอียด
Philippine Airlines PR 3708 19:40 21:10 รายละเอียด
Thai Vietjet Air VZ 312 20:10 21:40 รายละเอียด
Qantas QF 3486 21:55 23:25 รายละเอียด
Turkish Airlines TK 7885 21:55 23:25 รายละเอียด
Thai Airways TG 5998 21:55 23:25 รายละเอียด
Emirates EK 4533 21:55 23:25 รายละเอียด
Qatar Airways QR 4352 21:55 23:25 รายละเอียด
EVA Air BR 3995 21:55 23:25 รายละเอียด
Japan Airlines JL 5999 21:55 23:25 รายละเอียด
Aeroflot SU 3840 21:55 23:25 รายละเอียด
Malaysia Airlines MH 4937 21:55 23:25 รายละเอียด
Etihad Airways EY 7626 21:55 23:25 รายละเอียด
Vietnam Airlines VN 3993 21:55 23:25 รายละเอียด
Oman Air WY 5891 21:55 23:25 รายละเอียด
Hong Kong Airlines HX 3841 21:55 23:25 รายละเอียด
British Airways BA 4197 21:55 23:25 รายละเอียด
Garuda Indonesia GA 9568 21:55 23:25 รายละเอียด
Bangkok Airways PG 287 21:55 23:25 รายละเอียด
Thai Smile WE 5225 22:40 23:59 รายละเอียด
Air New Zealand NZ 4179 22:40 23:59 รายละเอียด
Thai Airways TG 225 22:40 23:59 รายละเอียด
Aeroflot SU 3845 รายละเอียด
Oman Air WY 5907 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต มีระยะทางประมาณ 673 กิโลเมตร หรือ 418 ไมล์
สายการบิน จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ได้แก่ Thai Airways 20 เที่ยวบิน, Thai Smile 10 เที่ยวบิน, Aeroflot 9 เที่ยวบิน, Bangkok Airways 8 เที่ยวบิน, British Airways 8 เที่ยวบิน, EVA Air 8 เที่ยวบิน, Emirates 8 เที่ยวบิน, Hong Kong Airlines 8 เที่ยวบิน, Oman Air 8 เที่ยวบิน, Qatar Airways 8 เที่ยวบิน, Etihad Airways 7 เที่ยวบิน, Thai Vietjet Air 6 เที่ยวบิน, Air Astana 5 เที่ยวบิน, Finnair 5 เที่ยวบิน, Malaysia Airlines 5 เที่ยวบิน, Qantas 5 เที่ยวบิน, Turkish Airlines 5 เที่ยวบิน, Austrian 4 เที่ยวบิน, Garuda Indonesia 4 เที่ยวบิน, Japan Airlines 4 เที่ยวบิน, Vietnam Airlines 4 เที่ยวบิน, Cathay Pacific 3 เที่ยวบิน, China Airlines 3 เที่ยวบิน, ANA 2 เที่ยวบิน, Asiana Airlines 2 เที่ยวบิน, EgyptAir 2 เที่ยวบิน, El Al 2 เที่ยวบิน, Philippine Airlines 2 เที่ยวบิน, Air France 1 เที่ยวบิน, Air New Zealand 1 เที่ยวบิน, KLM 1 เที่ยวบิน, Lufthansa 1 เที่ยวบิน, SAS 1 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ออกเดินทางเวลาใด ?
VZ 300 เป็นเที่ยวบินแรก จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ออกเดินทางเวลา 06:15
เที่ยวบินสุดท้าย จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ออกเดินทางเวลาใด ?
TG 225 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต ออกเดินทางเวลา 22:40