เที่ยวบิน ตารางบิน EVA Air

สายการบิน EVA Air มีเส้นทางการบินให้บริการ 20 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 99 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Vienna BR 061 | BR 2215 | BR 61 |
จาก Taipei ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 205 | BR 211 | BR 2219 | BR 2221 | BR 75 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Taipei BR 206 | BR 212 | BR 2220 | BR 68 |
จาก Taipei ไป เชียงใหม่ BR 257 |
จาก เชียงใหม่ ไป Taipei BR 258 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Mumbai BR 3701 |
จาก Mumbai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 3702 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย BR 3881 | BR 3885 | BR 3887 | BR 3889 | BR 3891 | BR 3893 | BR 3895 | BR 3897 | BR 3899 | BR 3901 | BR 3903 | BR 3921 | BR 3931 | BR 3941 | BR 3943 | BR 3951 | BR 3961 | BR 3971 | BR 3981 | BR 3991 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 3882 | BR 3888 | BR 3890 | BR 3892 | BR 3894 | BR 3896 | BR 3898 | BR 3900 | BR 3902 | BR 3904 | BR 3906 | BR 3908 | BR 3910 | BR 3922 | BR 3932 | BR 3942 | BR 3944 | BR 3952 | BR 3962 | BR 3972 | BR 3982 | BR 3984 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต BR 3911 | BR 3925 | BR 3935 | BR 3955 | BR 3965 | BR 3975 | BR 3985 | BR 3995 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 3912 | BR 3936 | BR 3966 | BR 3976 | BR 3986 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ BR 3917 | BR 3919 | BR 3927 | BR 3937 | BR 3957 | BR 3967 | BR 3977 | BR 3987 | BR 3997 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ BR 3929 | BR 3979 | BR 3989 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 3930 | BR 3970 | BR 3980 | BR 3990 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย BR 3939 | BR 3947 | BR 3949 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 3940 | BR 3950 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด BR 3953 | BR 3963 | BR 3983 | BR 3993 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 3998 |
จาก Vienna ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ BR 62 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป London BR 67 |