เที่ยวบิน ตารางบิน นกแอร์ (Nok Air)

สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) มีเส้นทางการบินให้บริการ 75 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 238 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก แม่สอด ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 1319 | DD 8101 | DD 8109 | DD 8117 | DD 8123 | DD 8125 | DD 8127 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Linyi DD 3108 |
จาก Linyi ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 3109 |
จาก Nanning ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 3111 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Wuxi DD 3114 |
จาก Wuxi ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 3115 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Nantong DD 3116 |
จาก Nantong ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 3117 |
จาก ภูเก็ต ไป Nanning DD 3124 |
จาก Nanning ไป ภูเก็ต DD 3125 |
จาก ภูเก็ต ไป Chengdu DD 3140 |
จาก Chengdu ไป ภูเก็ต DD 3141 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Yiwu DD 3154 |
จาก Yiwu ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 3155 |
จาก เชียงใหม่ ไป Nanning DD 3182 |
จาก Nanning ไป เชียงใหม่ DD 3183 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Ho Chi Minh City DD 3210 | DD 3218 |
จาก Ho Chi Minh City ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 3211 | DD 3219 |
จาก แม่สอด ไป Yangon DD 4226 |
จาก Yangon ไป แม่สอด DD 4227 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Yangon DD 4230 | DD 4238 |
จาก Yangon ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 4231 | DD 4239 |
จาก ชุมพร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 611 | DD 7611 | DD 7619 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป หาดใหญ่ DD 6444 | DD 7102 | DD 7104 | DD 7108 | DD 7112 | DD 7114 | DD 7116 |
จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 6445 | DD 7103 | DD 7105 | DD 7109 | DD 7113 | DD 7115 | DD 7117 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป สุราษฎร์ธานี DD 7208 | DD 7210 | DD 7212 | DD 7216 | DD 7220 |
จาก สุราษฎร์ธานี ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 7209 | DD 7211 | DD 7213 | DD 7217 | DD 7221 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ระนอง DD 7312 | DD 7314 | DD 7318 |
จาก ระนอง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 7313 | DD 7315 | DD 7319 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ตรัง DD 7400 | DD 7406 | DD 7410 |
จาก ตรัง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 7401 | DD 7407 | DD 7411 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต DD 7502 | DD 7504 | DD 7512 | DD 7514 | DD 7520 | DD 7524 |
จาก ภูเก็ต ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 7503 | DD 7505 | DD 7507 | DD 7513 | DD 7515 | DD 7525 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ชุมพร DD 7610 | DD 7618 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช DD 7804 | DD 7808 | DD 7810 | DD 7814 | DD 7818 | DD 7824 |
จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 7805 | DD 7809 | DD 7811 | DD 7815 | DD 7819 | DD 7825 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป แพร่ DD 8002 | DD 8004 |
จาก แพร่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 8003 | DD 8005 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป แม่สอด DD 8100 | DD 8116 | DD 8122 | DD 8124 | DD 8126 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ร้อยเอ็ด DD 818 | DD 9114 | DD 9116 | DD 9118 |
จาก แม่ฮ่องสอน ไป เชียงใหม่ DD 8201 | DD 8203 | DD 8207 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป แม่ฮ่องสอน DD 8214 |
จาก แม่ฮ่องสอน ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 8215 |
จาก เชียงใหม่ ไป แม่สอด DD 8248 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ DD 8300 | DD 8302 | DD 8306 | DD 8310 | DD 8312 | DD 8314 | DD 8316 | DD 8318 | DD 8324 | DD 8326 |
จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 8301 | DD 8303 | DD 8307 | DD 8313 | DD 8315 | DD 8319 | DD 8325 | DD 8327 | DD 8333 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป พิษณุโลก DD 8400 | DD 8404 | DD 8406 | DD 8414 |
จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 8401 | DD 8405 | DD 8407 | DD 8415 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง DD 8504 | DD 8506 | DD 8522 |
จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 8505 | DD 8511 | DD 8523 |
จาก เชียงใหม่ ไป อุดรธานี DD 8610 | DD 8622 | DD 8624 |
จาก อุดรธานี ไป เชียงใหม่ DD 8611 | DD 8623 | DD 8625 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป เชียงราย DD 8714 | DD 8718 | DD 8722 | DD 8726 |
จาก เชียงราย ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 8715 | DD 8717 | DD 8719 | DD 8723 | DD 8727 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป น่าน DD 8810 | DD 8818 | DD 8822 | DD 8824 | DD 8826 | DD 8832 |
จาก น่าน ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 8811 | DD 8819 | DD 8821 | DD 8825 | DD 8827 |
จาก เชียงใหม่ ไป อุบลราชธานี DD 8904 |
จาก อุบลราชธานี ไป เชียงใหม่ DD 8905 |
จาก อุดรธานี ไป อุบลราชธานี DD 9011 |
จาก อุบลราชธานี ไป อุดรธานี DD 9012 |
จาก ร้อยเอ็ด ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9115 | DD 9117 | DD 9119 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป อุดรธานี DD 9200 | DD 9202 | DD 9210 | DD 9214 | DD 9216 | DD 9218 |
จาก อุดรธานี ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9201 | DD 9203 | DD 9211 | DD 9215 | DD 9217 | DD 9219 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป อุบลราชธานี DD 9310 | DD 9312 | DD 9314 | DD 9316 | DD 9318 | DD 9320 | DD 9324 |
จาก อุบลราชธานี ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9311 | DD 9313 | DD 9315 | DD 9317 | DD 9319 | DD 9321 | DD 9325 | DD 9327 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป สกลนคร DD 9402 | DD 9406 | DD 9410 |
จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9403 | DD 9407 | DD 9411 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป นครพนม DD 9514 | DD 9520 |
จาก นครพนม ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9515 | DD 9521 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์ DD 9602 | DD 9606 | DD 9608 | DD 9610 |
จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9603 | DD 9607 | DD 9609 | DD 9611 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป เลย DD 9704 | DD 9708 | DD 9712 |
จาก เลย ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9705 | DD 9709 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ขอนแก่น DD 9806 | DD 9814 | DD 9820 |
จาก ขอนแก่น ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ DD 9807 | DD 9815 | DD 9821 |