เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที เส้นทาง จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 3 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Nok Air DD 8505 09:15 10:35 รายละเอียด
Nok Air DD 8511 14:45 16:00 รายละเอียด
Nok Air DD 8523 19:15 20:25 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 497 กิโลเมตร หรือ 309 ไมล์
สายการบิน จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Nok Air 3 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 8505 เป็นเที่ยวบินแรก จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 09:15
เที่ยวบินสุดท้าย จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 8523 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก ลำปาง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 19:15