สนามบินอู่ตะเภา - U-Tapao Airport (UTP)

สนามบินอู่ตะเภา มีเที่ยวบินขาออกจากอู่ตะเภา ภายในประเทศทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าอู่ตะเภา ภายในประเทศทั้งสิ้น 14 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากอู่ตะเภา ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 17 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าอู่ตะเภา ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 19 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกอู่ตะเภา ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าอู่ตะเภา ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกอู่ตะเภา ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าอู่ตะเภา ระหว่างประเทศ