เที่ยวบิน ตารางบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)

สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) มีเส้นทางการบินให้บริการ 175 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 405 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ FD 101 | FD 103 |
จาก เชียงใหม่ ไป อู่ตะเภา FD 102 | FD 104 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Luang Prabang FD 1030 |
จาก Luang Prabang ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 1031 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Vientiane FD 1040 |
จาก Vientiane ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 1041 |
จาก อู่ตะเภา ไป ภูเก็ต FD 1100 | FD 1102 |
จาก ภูเก็ต ไป อู่ตะเภา FD 1101 | FD 1103 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Kolkata FD 120 |
จาก Kolkata ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 121 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Gaya FD 122 |
จาก Gaya ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 123 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Jaipur FD 130 |
จาก Jaipur ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 131 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Bengaluru FD 137 |
จาก Bengaluru ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 138 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Ahmedabad FD 144 |
จาก Ahmedabad ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 145 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Chennai FD 153 |
จาก Chennai ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 154 |
จาก อู่ตะเภา ไป หาดใหญ่ FD 161 |
จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา FD 162 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Kochi FD 170 |
จาก Kochi ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 171 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Male FD 177 |
จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี FD 2001 |
จาก เชียงใหม่ ไป Taipei FD 242 |
จาก Taipei ไป เชียงใหม่ FD 243 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Mandalay FD 244 |
จาก Mandalay ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 245 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Yangon FD 251 | FD 253 | FD 257 |
จาก Yangon ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 252 | FD 254 | FD 258 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต FD 3005 | FD 3009 | FD 3013 | FD 3015 | FD 3017 | FD 3021 | FD 3023 | FD 3025 | FD 3027 | FD 3029 | FD 3031 | FD 3037 | FD 3091 |
จาก ภูเก็ต ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3006 | FD 3010 | FD 3014 | FD 3016 | FD 3018 | FD 3022 | FD 3024 | FD 3026 | FD 3028 | FD 3030 | FD 3032 | FD 3036 | FD 3092 |
จาก เชียงใหม่ ไป Nanchang FD 305 |
จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3059 | FD 3417 | FD 3420 | FD 3426 | FD 3428 | FD 3430 | FD 3432 | FD 3434 | FD 3438 | FD 3440 | FD 3444 | FD 3446 | FD 3448 |
จาก Nanchang ไป เชียงใหม่ FD 306 |
จาก เชียงใหม่ ไป กระบี่ FD 3074 |
จาก กระบี่ ไป เชียงใหม่ FD 3075 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป หาดใหญ่ FD 3102 | FD 3104 | FD 3106 | FD 3108 | FD 3110 | FD 3112 | FD 3114 | FD 3116 | FD 3118 |
จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3103 | FD 3105 | FD 3107 | FD 3109 | FD 3111 | FD 3113 | FD 3115 | FD 3117 | FD 3119 | FD 3123 | FD 3125 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur FD 311 |
จาก Kuala Lumpur ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 312 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป นราธิวาส FD 3130 | FD 3507 |
จาก นราธิวาส ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3131 | FD 3508 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ระนอง FD 3140 |
จาก ระนอง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3141 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ชุมพร FD 3148 |
จาก ชุมพร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3149 |
จาก ภูเก็ต ไป เชียงใหม่ FD 3159 | FD 3161 | FD 3167 |
จาก เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต FD 3160 | FD 3162 | FD 3168 |
จาก ภูเก็ต ไป อุดรธานี FD 3170 |
จาก อุดรธานี ไป ภูเก็ต FD 3171 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช FD 3182 | FD 3184 | FD 3186 | FD 3188 |
จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3183 | FD 3185 | FD 3187 | FD 3189 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป เชียงราย FD 3199 | FD 3201 | FD 3205 | FD 3207 | FD 3209 |
จาก เชียงราย ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3200 | FD 3202 | FD 3208 |
จาก กระบี่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3211 | FD 3214 | FD 3218 | FD 3224 | FD 3228 | FD 3230 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป กระบี่ FD 3212 | FD 3217 | FD 3223 | FD 3227 | FD 3229 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป สุราษฎร์ธานี FD 3231 | FD 3233 | FD 3235 | FD 3237 | FD 3239 | FD 3331 |
จาก สุราษฎร์ธานี ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3232 | FD 3234 | FD 3236 | FD 3238 | FD 3240 | FD 3332 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ตรัง FD 3241 | FD 3243 | FD 3245 |
จาก ตรัง ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3242 | FD 3244 | FD 3246 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ขอนแก่น FD 3250 | FD 3252 | FD 3254 | FD 3256 | FD 3258 | FD 3260 |
จาก ขอนแก่น ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3251 | FD 3253 | FD 3255 | FD 3257 | FD 3259 | FD 3261 |
จาก เชียงใหม่ ไป Sanya FD 328 |
จาก กระบี่ ไป Singapore FD 330 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป พิษณุโลก FD 3302 | FD 3304 | FD 3306 | FD 3308 |
จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3303 | FD 3305 | FD 3307 | FD 3309 |
จาก Singapore ไป กระบี่ FD 331 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป นครพนม FD 3342 | FD 3394 | FD 3396 | FD 3398 |
จาก นครพนม ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3343 | FD 3395 | FD 3397 | FD 3399 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป อุดรธานี FD 3350 | FD 3354 | FD 3356 | FD 3358 | FD 3362 |
จาก อุดรธานี ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3351 | FD 3355 | FD 3357 | FD 3359 | FD 3363 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป อุบลราชธานี FD 3368 | FD 3370 | FD 3372 | FD 3374 |
จาก อุบลราชธานี ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3369 | FD 3371 | FD 3373 | FD 3375 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ FD 3416 | FD 3419 | FD 3425 | FD 3427 | FD 3429 | FD 3431 | FD 3433 | FD 3435 | FD 3437 | FD 3439 | FD 3443 | FD 3445 | FD 3447 |
จาก Singapore ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 350 | FD 352 | FD 354 | FD 356 | FD 358 |
จาก ขอนแก่น ไป หาดใหญ่ FD 3501 |
จาก หาดใหญ่ ไป ขอนแก่น FD 3502 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Singapore FD 351 | FD 353 | FD 355 | FD 357 | FD 359 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป สกลนคร FD 3510 | FD 3516 |
จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3511 | FD 3517 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์ FD 3520 | FD 3522 |
จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3521 | FD 3523 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป เลย FD 3542 | FD 3548 |
จาก เลย ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3543 | FD 3549 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป น่าน FD 3552 | FD 3554 | FD 3556 | FD 3558 |
จาก น่าน ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3553 | FD 3555 | FD 3557 | FD 3559 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ร้อยเอ็ด FD 3562 | FD 3564 | FD 3566 | FD 3568 | FD 3570 |
จาก ร้อยเอ็ด ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 3563 | FD 3565 | FD 3567 | FD 3569 | FD 3571 |
จาก ขอนแก่น ไป ภูเก็ต FD 3601 |
จาก ภูเก็ต ไป ขอนแก่น FD 3602 |
จาก ภูเก็ต ไป Singapore FD 376 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต FD 377 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Denpasar FD 396 | FD 398 |
จาก Denpasar ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 397 | FD 399 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Penang FD 401 | FD 403 |
จาก Penang ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 402 | FD 404 |
จาก เชียงใหม่ ไป หาดใหญ่ FD 406 | FD 408 | FD 411 | FD 415 |
จาก หาดใหญ่ ไป เชียงใหม่ FD 407 | FD 409 | FD 416 |
จาก หาดใหญ่ ไป เชียงราย FD 420 | FD 423 |
จาก เชียงราย ไป หาดใหญ่ FD 421 | FD 422 |
จาก อู่ตะเภา ไป Guiyang FD 428 |
จาก Guiyang ไป อู่ตะเภา FD 429 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Sanya FD 438 |
จาก อู่ตะเภา ไป ขอนแก่น FD 442 |
จาก ขอนแก่น ไป อู่ตะเภา FD 443 |
จาก หาดใหญ่ ไป Kuala Lumpur FD 460 |
จาก Kuala Lumpur ไป หาดใหญ่ FD 461 |
จาก Changsha ไป เชียงใหม่ FD 481 |
จาก อู่ตะเภา ไป Haikou FD 490 |
จาก Haikou ไป อู่ตะเภา FD 491 |
จาก เชียงใหม่ ไป Beijing FD 498 |
จาก Beijing ไป เชียงใหม่ FD 499 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Hong Kong FD 502 | FD 504 | FD 508 |
จาก Hong Kong ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 503 | FD 505 | FD 509 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Johor Bharu FD 510 |
จาก Johor Bharu ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 511 |
จาก เชียงใหม่ ไป Hong Kong FD 515 |
จาก Hong Kong ไป เชียงใหม่ FD 516 |
จาก ภูเก็ต ไป Hong Kong FD 524 |
จาก Hong Kong ไป ภูเก็ต FD 525 |
จาก Guangzhou ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 533 | FD 537 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Guangzhou FD 536 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Changsha FD 540 |
จาก Changsha ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 541 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุราษฎร์ธานี FD 5420 | FD 5422 |
จาก สุราษฎร์ธานี ไป เชียงใหม่ FD 5421 | FD 5423 |
จาก เชียงใหม่ ไป ขอนแก่น FD 5500 | FD 5502 |
จาก ขอนแก่น ไป เชียงใหม่ FD 5501 | FD 5503 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Chongqing FD 552 | FD 556 |
จาก Chongqing ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 553 | FD 557 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Chengdu FD 562 |
จาก Chengdu ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 563 |
จาก Hangzhou ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 567 | FD 569 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Hangzhou FD 568 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Wuhan FD 570 | FD 572 |
จาก Wuhan ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 571 | FD 573 |
จาก เชียงราย ไป Shenzhen FD 576 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Kunming FD 582 | FD 584 |
จาก Kunming ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 583 | FD 585 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Xian FD 586 | FD 588 |
จาก Xian ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 587 | FD 589 |
จาก Shenzhen ไป เชียงใหม่ FD 593 |
จาก Shenzhen ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 597 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Phnom Penh FD 604 | FD 606 | FD 608 |
จาก Phnom Penh ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 605 | FD 607 | FD 609 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Siem Reap FD 610 | FD 614 | FD 618 |
จาก Siem Reap ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 611 | FD 615 | FD 619 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Da Nang FD 634 | FD 636 | FD 638 |
จาก Da Nang ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 635 | FD 637 | FD 639 |
จาก Phnom Penh ไป ภูเก็ต FD 641 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Hanoi FD 642 | FD 644 |
จาก Hanoi ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 643 | FD 645 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Nha Trang FD 646 |
จาก Nha Trang ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 647 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Ho Chi Minh City FD 654 | FD 656 | FD 658 |
จาก Ho Chi Minh City ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 655 | FD 657 | FD 659 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Sihanoukville FD 660 |
จาก Sihanoukville ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 661 |
จาก เชียงใหม่ ไป Macau FD 752 |
จาก Macau ไป เชียงใหม่ FD 753 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Macau FD 762 | FD 764 |
จาก Macau ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 763 | FD 765 | FD 776 | FD 787 |
จาก Guiyang ไป ภูเก็ต FD 791 |
จาก ภูเก็ต ไป Wuhan FD 808 |
จาก Wuhan ไป ภูเก็ต FD 809 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป Jieyang FD 850 |
จาก Jieyang ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ FD 851 |
จาก เชียงใหม่ ไป Hanoi FD 870 |
จาก Hanoi ไป เชียงใหม่ FD 871 |
จาก Hangzhou ไป เชียงราย FD 889 |
จาก เชียงใหม่ ไป Da Nang FD 906 |
จาก Da Nang ไป เชียงใหม่ FD 907 |