เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา

จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที เส้นทาง จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai AirAsia FD 162 15:45 17:00 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา
จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา มีระยะทางประมาณ 639 กิโลเมตร หรือ 397 ไมล์
สายการบิน จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ได้แก่ Thai AirAsia 1 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 162 เป็นเที่ยวบินแรก จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ออกเดินทางเวลา 15:45
เที่ยวบินสุดท้าย จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 162 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก หาดใหญ่ ไป อู่ตะเภา ออกเดินทางเวลา 15:45