เที่ยวบิน ตารางบิน การบินไทย (Thai Airways)

สายการบิน การบินไทย (Thai Airways) มีเส้นทางการบินให้บริการ 160 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 441 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ TG 102 | TG 104 | TG 110 | TG 116 | TG 120 | TG 2160 | TG 2164 | TG 2166 | TG 2168 | TG 2176 | TG 5946 | TG 5948 | TG 5950 | TG 5952 | TG 5954 | TG 5956 | TG 5960 | TG 7046 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 103 | TG 105 | TG 111 | TG 117 | TG 121 | TG 2161 | TG 2165 | TG 2167 | TG 2177 | TG 5949 | TG 5955 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป อุดรธานี TG 2002 | TG 2004 | TG 2006 | TG 2008 |
จาก อุดรธานี ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2003 | TG 2005 | TG 2007 | TG 2009 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต TG 201 | TG 203 | TG 211 | TG 215 | TG 217 | TG 2207 | TG 221 | TG 225 | TG 2275 | TG 2281 | TG 2283 | TG 5982 | TG 5984 | TG 5988 | TG 5990 | TG 5992 | TG 5994 | TG 5996 | TG 5998 | TG 684 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 202 | TG 204 | TG 212 | TG 216 | TG 218 | TG 2208 | TG 222 | TG 226 | TG 5981 | TG 5983 | TG 5985 | TG 5987 | TG 5989 | TG 5995 | TG 685 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป อุบลราชธานี TG 2020 | TG 2022 | TG 2024 | TG 2028 | TG 2030 |
จาก อุบลราชธานี ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2021 | TG 2025 | TG 2029 | TG 2031 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ขอนแก่น TG 2040 | TG 2042 | TG 2044 | TG 2046 | TG 2048 | TG 2050 | TG 42 | TG 44 | TG 46 |
จาก ขอนแก่น ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2041 | TG 2043 | TG 2045 | TG 2047 | TG 2049 | TG 2051 | TG 41 | TG 43 | TG 45 | TG 47 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย TG 2130 | TG 2134 | TG 2136 | TG 5962 | TG 5964 | TG 5966 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2131 | TG 2135 | TG 2137 | TG 5961 | TG 5963 | TG 5965 |
จาก เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต TG 2171 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุราษฎร์ธานี TG 2251 | TG 2255 | TG 2257 |
จาก สุราษฎร์ธานี ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2252 | TG 2258 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ TG 2253 | TG 241 | TG 249 | TG 5968 | TG 5970 | TG 5972 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2254 | TG 242 | TG 250 | TG 5604 | TG 5969 | TG 5971 | TG 5973 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป หาดใหญ่ TG 2259 | TG 2261 | TG 2263 | TG 2265 | TG 2267 | TG 2269 |
จาก หาดใหญ่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2260 | TG 2262 | TG 2264 | TG 2266 | TG 2268 | TG 2270 |
จาก ภูเก็ต ไป เชียงใหม่ TG 2272 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป นราธิวาส TG 2291 |
จาก นราธิวาส ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2292 | TG 8803 | TG 8805 | TG 8807 | TG 8809 | TG 8813 | TG 8815 | TG 8817 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Yangon TG 2301 | TG 305 |
จาก Yangon ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2302 | TG 2304 | TG 306 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Mandalay TG 2309 |
จาก Mandalay ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2310 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Gaya TG 2327 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Mumbai TG 2335 | TG 317 |
จาก Mumbai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2336 | TG 318 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kolkata TG 2347 | TG 313 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur TG 2419 | TG 415 | TG 417 | TG 4703 | TG 4705 | TG 4707 | TG 4715 |
จาก Penang ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2426 |
จาก Vientiane ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2571 | TG 575 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Vientiane TG 2572 |
จาก Luang Prabang ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2577 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phnom Penh TG 2582 | TG 584 |
จาก Phnom Penh ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2583 | TG 585 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Siem Reap TG 2588 | TG 2590 | TG 7062 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2589 | TG 2591 | TG 7059 | TG 7061 | TG 7063 | TG 7065 | TG 7067 |
จาก Hong Kong ไป ภูเก็ต TG 2609 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong TG 2630 | TG 600 | TG 602 | TG 606 |
จาก Hong Kong ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2631 | TG 601 | TG 603 | TG 639 |
จาก Chongqing ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 2685 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kaohsiung TG 2688 |
จาก Colombo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 308 |
จาก Kolkata ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 314 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Delhi TG 315 | TG 323 |
จาก Delhi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 316 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kathmandu TG 319 |
จาก Kathmandu ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 320 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Dhaka TG 321 | TG 339 |
จาก Dhaka ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 322 | TG 340 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Bengaluru TG 325 |
จาก Bengaluru ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 326 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hyderabad TG 329 |
จาก Hyderabad ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 330 |
จาก Chennai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 338 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป แม่ฮ่องสอน TG 3400 |
จาก แม่ฮ่องสอน ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ TG 3401 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Karachi TG 341 | TG 507 |
จาก Karachi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 342 |
จาก Lahore ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 346 |
จาก Islamabad ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 350 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Singapore TG 401 | TG 403 | TG 409 | TG 413 |
จาก Singapore ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 402 | TG 404 | TG 408 | TG 410 | TG 414 |
จาก Kuala Lumpur ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 416 | TG 418 | TG 4702 | TG 4704 | TG 4706 | TG 4714 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Denpasar TG 431 |
จาก Denpasar ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 432 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Jakarta TG 433 | TG 435 |
จาก Jakarta ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 436 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Melbourne TG 461 | TG 465 |
จาก Melbourne ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 462 | TG 466 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Brisbane TG 473 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Sydney TG 475 |
จาก Sydney ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 476 |
จาก Kuala Lumpur ไป ภูเก็ต TG 4786 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Perth TG 483 |
จาก Perth ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 484 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Auckland TG 491 |
จาก Auckland ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 492 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Dubai TG 517 |
จาก Dubai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 518 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Ho Chi Minh City TG 550 | TG 556 |
จาก Ho Chi Minh City ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 551 | TG 557 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hanoi TG 560 | TG 564 |
จาก เชียงใหม่ ไป แม่ฮ่องสอน TG 5600 | TG 5602 | TG 7070 | TG 7072 |
จาก แม่ฮ่องสอน ไป เชียงใหม่ TG 5601 | TG 5603 | TG 7071 | TG 7073 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 561 | TG 565 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย TG 5900 | TG 5902 | TG 5904 | TG 5906 | TG 5908 | TG 5910 | TG 5912 | TG 5914 | TG 5916 | TG 5918 | TG 5920 | TG 5922 | TG 5924 | TG 5926 | TG 5928 | TG 5932 | TG 5934 | TG 5944 | TG 7024 | TG 7030 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 5901 | TG 5903 | TG 5905 | TG 5907 | TG 5909 | TG 5911 | TG 5913 | TG 5915 | TG 5917 | TG 5919 | TG 5921 | TG 5923 | TG 5925 | TG 5927 | TG 5931 | TG 5933 | TG 5935 | TG 5937 | TG 5939 | TG 5945 | TG 7025 | TG 7041 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 5975 | TG 5977 | TG 5979 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง TG 5976 | TG 5978 | TG 5980 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 6007 | TG 641 | TG 643 | TG 677 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Xiamen TG 610 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 6108 | TG 683 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo TG 6109 | TG 660 | TG 682 |
จาก Xiamen ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 611 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kunming TG 612 |
จาก Kunming ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 613 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Beijing TG 614 | TG 674 |
จาก Beijing ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 615 |
จาก Chengdu ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 619 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Manila TG 620 | TG 624 |
จาก Manila ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 621 | TG 625 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Osaka TG 622 | TG 672 |
จาก Osaka ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 623 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Sendai TG 626 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Taipei TG 6302 | TG 632 |
จาก Taipei ไป เชียงใหม่ TG 6320 |
จาก Taipei ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 637 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Amsterdam TG 6384 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo TG 640 | TG 642 | TG 676 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Nagoya TG 644 | TG 646 |
จาก Nagoya ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 645 | TG 647 |
จาก Shenzhen ไป ภูเก็ต TG 6473 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Fukuoka TG 648 |
จาก Fukuoka ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 649 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Seoul TG 654 | TG 656 | TG 658 | TG 688 |
จาก Seoul ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 655 | TG 657 | TG 659 | TG 6723 | TG 6727 | TG 689 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Shanghai TG 662 | TG 664 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Guangzhou TG 668 |
จาก Guangzhou ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 669 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Sapporo TG 670 |
จาก Sapporo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 671 |
จาก ภูเก็ต ไป Seoul TG 6728 |
จาก Seoul ไป ภูเก็ต TG 6729 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย TG 7000 | TG 7002 | TG 7004 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 7001 | TG 7003 | TG 7005 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด TG 7006 | TG 7008 | TG 7010 | TG 7032 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 7009 | TG 7011 | TG 7033 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย TG 7012 | TG 7014 | TG 7016 | TG 7018 | TG 7020 | TG 7022 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต TG 7013 | TG 7015 | TG 7017 | TG 7019 | TG 7021 | TG 7045 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Da Nang TG 7050 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Male TG 7056 |
จาก Naypyidaw ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 7075 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Zurich TG 7102 | TG 970 |
จาก Vienna ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 7203 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Istanbul TG 7543 |
จาก Istanbul ไป ภูเก็ต TG 7546 |
จาก Istanbul ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 7548 |
จาก Jeddah ไป นราธิวาส TG 8801 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป London TG 910 |
จาก London ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 911 | TG 917 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Frankfurt TG 920 | TG 922 |
จาก Frankfurt ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 921 | TG 923 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Munich TG 924 |
จาก Munich ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 925 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Paris TG 930 |
จาก Paris ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 931 | TG 933 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Brussels TG 934 |
จาก Brussels ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 935 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Vienna TG 936 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Milan TG 940 |
จาก Milan ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 941 |
จาก Rome ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 945 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Copenhagen TG 950 |
จาก Copenhagen ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 951 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Oslo TG 954 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Stockholm TG 960 |
จาก Zurich ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TG 971 |