สนามบินภูเก็ต - Phuket Airport (HKT)

สนามบินภูเก็ต มีเที่ยวบินขาออกจากภูเก็ต ภายในประเทศทั้งสิ้น 193 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าภูเก็ต ภายในประเทศทั้งสิ้น 261 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากภูเก็ต ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 103 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าภูเก็ต ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 154 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกภูเก็ต ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าภูเก็ต ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกภูเก็ต ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าภูเก็ต ระหว่างประเทศ