เที่ยวบิน ตารางบิน เวียดเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air)

สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) มีเส้นทางการบินให้บริการ 19 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 47 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ VZ 100 | VZ 102 | VZ 104 | VZ 106 | VZ 108 | VZ 118 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VZ 101 | VZ 103 | VZ 105 | VZ 109 | VZ 119 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย VZ 130 | VZ 132 | VZ 134 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VZ 131 | VZ 133 | VZ 135 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป อุดรธานี VZ 200 | VZ 202 |
จาก อุดรธานี ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VZ 201 | VZ 203 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต VZ 300 | VZ 302 | VZ 304 | VZ 306 | VZ 310 | VZ 312 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VZ 301 | VZ 303 | VZ 305 | VZ 307 | VZ 311 | VZ 313 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ VZ 340 | VZ 344 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VZ 341 | VZ 345 |
จาก ภูเก็ต ไป เชียงราย VZ 400 |
จาก เชียงราย ไป ภูเก็ต VZ 401 |
จาก อุดรธานี ไป เชียงราย VZ 406 |
จาก เชียงราย ไป อุดรธานี VZ 407 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Shalu VZ 560 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Dalat VZ 940 |
จาก Dalat ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VZ 941 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Da Nang VZ 960 | VZ 962 |
จาก Da Nang ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VZ 963 |