สนามบินหาดใหญ่ - Hat Yai Airport (HDY)

สนามบินหาดใหญ่ มีเที่ยวบินขาออกจากหาดใหญ่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 52 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าหาดใหญ่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 51 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากหาดใหญ่ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 13 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าหาดใหญ่ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 18 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกหาดใหญ่ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าหาดใหญ่ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกหาดใหญ่ ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าหาดใหญ่ ระหว่างประเทศ