เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เส้นทาง จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 27 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai Lion Air SL 727 06:30 08:00 รายละเอียด
Nok Air DD 7103 07:55 09:25 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3103 08:35 10:15 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3117 09:25 11:00 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 703 09:40 11:10 รายละเอียด
Nok Air DD 7105 11:15 12:40 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 707 12:15 13:45 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 709 13:05 14:35 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3107 14:15 15:45 รายละเอียด
Nok Air DD 7109 15:00 16:30 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 711 15:05 16:35 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3109 16:05 17:35 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 715 17:00 18:35 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3115 17:50 19:20 รายละเอียด
Nok Air DD 7113 17:55 19:15 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 719 19:15 20:45 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3111 19:40 21:10 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3119 21:50 23:20 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 725 22:15 23:50 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3113 22:25 23:55 รายละเอียด
Nok Air DD 7117 22:30 23:45 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3123 รายละเอียด
Nok Air DD 7115 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 1725 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3125 รายละเอียด
Nok Air DD 6445 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3105 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 772 กิโลเมตร หรือ 480 ไมล์
สายการบิน จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Thai AirAsia 11 เที่ยวบิน, Thai Lion Air 9 เที่ยวบิน, Nok Air 7 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
SL 727 เป็นเที่ยวบินแรก จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 06:30
เที่ยวบินสุดท้าย จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 7117 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก หาดใหญ่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 22:30