สนามบินกระบี่ - Krabi Airport (KBV)

สนามบินกระบี่ มีเที่ยวบินขาออกจากกระบี่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 83 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้ากระบี่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 83 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากกระบี่ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้ากระบี่ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 17 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกกระบี่ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้ากระบี่ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกกระบี่ ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้ากระบี่ ระหว่างประเทศ