เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 55 นาที เส้นทาง จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 10 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Nok Air DD 8401 07:45 08:40 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3309 08:25 09:25 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 551 09:45 10:45 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3303 13:20 14:20 รายละเอียด
Nok Air DD 8407 14:45 15:35 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3307 19:20 20:10 รายละเอียด
Nok Air DD 8415 21:00 22:00 รายละเอียด
Nok Air DD 8405 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3305 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 557 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที
จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร หรือ 198 ไมล์
สายการบิน จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Nok Air 4 เที่ยวบิน, Thai AirAsia 4 เที่ยวบิน, Thai Lion Air 2 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 8401 เป็นเที่ยวบินแรก จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 07:45
เที่ยวบินสุดท้าย จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 8415 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก พิษณุโลก ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 21:00