สนามบินพิษณุโลก - Phitsanulok Airport (PHS)

สนามบินพิษณุโลก มีเที่ยวบินขาออกจากพิษณุโลก ภายในประเทศทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าพิษณุโลก ภายในประเทศทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกพิษณุโลก ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าพิษณุโลก ภายในประเทศ