เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก

เส้นทาง จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Kan Air K8 8227 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก
จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก มีระยะทางประมาณ 261 กิโลเมตร หรือ 162 ไมล์
สายการบิน จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก ได้แก่ Kan Air 1 เที่ยวบิน