เที่ยวบิน ตารางบิน Kan Air

สายการบิน Kan Air มีเส้นทางการบินให้บริการ 13 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 21 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก แม่ฮ่องสอน ไป เชียงใหม่ K8 722 | K8 724 | K8 726 | K8 8122 | K8 8124 | K8 8126 |
จาก น่าน ไป เชียงใหม่ K8 734 | K8 8134 |
จาก เชียงใหม่ ไป แม่ฮ่องสอน K8 8121 | K8 8123 | K8 8125 |
จาก เชียงใหม่ ไป น่าน K8 8133 |
จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก K8 8227 |
จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่ K8 8228 |
จาก เชียงใหม่ ไป หัวหิน K8 8247 |
จาก หัวหิน ไป เชียงใหม่ K8 8248 |
จาก เชียงใหม่ ไป อุบลราชธานี K8 8311 |
จาก อุบลราชธานี ไป เชียงใหม่ K8 8312 |
จาก เชียงใหม่ ไป นครราชสีมา K8 8337 |
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป แม่สอด K8 8911 |
จาก แม่สอด ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ K8 8912 |