เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก น่าน ไป เชียงใหม่

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก น่าน ไป เชียงใหม่

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก น่าน ไป เชียงใหม่

เส้นทาง จาก น่าน ไป เชียงใหม่ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 2 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Kan Air K8 734 รายละเอียด
Kan Air K8 8134 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก น่าน ไป เชียงใหม่
จาก น่าน ไป เชียงใหม่ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก น่าน ไป เชียงใหม่ มีระยะทางประมาณ 191 กิโลเมตร หรือ 119 ไมล์
สายการบิน จาก น่าน ไป เชียงใหม่ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก น่าน ไป เชียงใหม่ ได้แก่ Kan Air 2 เที่ยวบิน