สนามบินน่าน - Nan Airport (NNT)

สนามบินน่าน มีเที่ยวบินขาออกจากน่าน ภายในประเทศทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าน่าน ภายในประเทศทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกน่าน ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าน่าน ภายในประเทศ