เช็คสถานะเที่ยวบิน K88227 - Kan Air - จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก

เที่ยวบิน K8 8227 เส้นทาง จาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก โดยสายการบิน Kan Air
เที่ยวบิน K8 8227 เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ออกเดินทางเฉพาะวัน วันอาทิตย์ โดยใช้เวลาเดินทางนาน 60 นาที
K8 8227 มีประเภทที่นั่ง คือ ชั้นประหยัด โดยมีจำนวนที่นั่งรวม 72 ที่นั่ง ใช้เครื่องบิน AT7 ในการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน K8 8227
ชื่อเที่ยวบิน K8 8227
สายการบิน Kan Air
ประเภทเที่ยวบิน ภายในประเทศ
ต้นทาง สนามบินเชียงใหม่
ปลายทาง สนามบินพิษณุโลก
เวลาออกจากต้นทาง
เวลาถึงปลายทาง
ระยะเวลาเดินทาง 60 นาที
ระยะทาง 261 กิโลเมตร / 162 ไมล์
ชนิดเครื่องบิน AT7
ประเภทที่นั่ง ชั้นประหยัด
วันที่ออกเดินทาง วันอาทิตย์

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน K8 8227
เที่ยวบิน K8 8227 ออกเดินทางวันไหนบ้าง ?
K8 8227 ออกเดินทางวัน วันอาทิตย์
เที่ยวบิน K8 8227 มีประเภทที่นั่งอะไรบ้าง ?
K8 8227 มีประเภทที่นั่งได้แก่ ชั้นประหยัด

ประวัติการบินของ K8 8227
cascoon_booking