เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่

เส้นทาง จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Kan Air K8 8228 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่
จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่ มีระยะทางประมาณ 261 กิโลเมตร หรือ 162 ไมล์
สายการบิน จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก พิษณุโลก ไป เชียงใหม่ ได้แก่ Kan Air 1 เที่ยวบิน