เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เส้นทาง จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 29 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Nok Air DD 8333 06:05 07:30 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 525 06:50 08:05 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3417 07:25 08:35 รายละเอียด
Nok Air DD 8301 07:45 08:50 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 523 08:10 09:25 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3438 08:25 09:35 รายละเอียด
Nok Air DD 8303 08:30 09:35 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 507 10:15 11:30 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3444 10:25 11:40 รายละเอียด
Nok Air DD 8307 10:50 11:55 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3448 13:25 14:45 รายละเอียด
Nok Air DD 8313 14:25 15:30 รายละเอียด
Nok Air DD 8315 15:25 16:30 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3434 15:30 16:45 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 513 15:45 17:00 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3446 16:55 18:25 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 515 17:00 18:15 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3432 17:30 18:45 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 517 18:05 19:20 รายละเอียด
Nok Air DD 8319 18:20 19:15 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3440 18:45 20:00 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3420 20:00 21:20 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3426 21:20 22:30 รายละเอียด
Nok Air DD 8325 22:00 23:15 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3428 22:10 23:25 รายละเอียด
Nok Air DD 8327 22:30 23:30 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3430 22:55 00:00 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 1523 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3059 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 565 กิโลเมตร หรือ 351 ไมล์
สายการบิน จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Thai AirAsia 13 เที่ยวบิน, Nok Air 9 เที่ยวบิน, Thai Lion Air 7 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 8333 เป็นเที่ยวบินแรก จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 06:05
เที่ยวบินสุดท้าย จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 3430 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก เชียงใหม่ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 22:55