เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่

จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เส้นทาง จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai AirAsia FD 101 06:10 07:35 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 1995 10:40 11:55 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 1997 15:45 17:00 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 103 19:25 20:50 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่
จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ มีระยะทางประมาณ 708 กิโลเมตร หรือ 440 ไมล์
สายการบิน จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ได้แก่ Thai AirAsia 2 เที่ยวบิน, Thai Lion Air 2 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 101 เป็นเที่ยวบินแรก จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ออกเดินทางเวลา 06:10
เที่ยวบินสุดท้าย จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 103 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก อู่ตะเภา ไป เชียงใหม่ ออกเดินทางเวลา 19:25