เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 0 นาที เส้นทาง จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai AirAsia FD 3523 07:25 08:25 รายละเอียด
Nok Air DD 9603 07:30 08:35 รายละเอียด
Nok Air DD 9611 11:15 12:20 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3521 15:25 16:25 รายละเอียด
Nok Air DD 9607 15:35 16:35 รายละเอียด
Nok Air DD 9609 19:25 20:25 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 0 นาที
จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร หรือ 199 ไมล์
สายการบิน จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Nok Air 4 เที่ยวบิน, Thai AirAsia 2 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 3523 เป็นเที่ยวบินแรก จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 07:25
เที่ยวบินสุดท้าย จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 9609 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก บุรีรัมย์ ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 19:25