สนามบินบุรีรัมย์ - Buri Ram Airport (BFV)

สนามบินบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินขาออกจากบุรีรัมย์ ภายในประเทศทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าบุรีรัมย์ ภายในประเทศทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกบุรีรัมย์ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าบุรีรัมย์ ภายในประเทศ