เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที เส้นทาง จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 5 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai AirAsia FD 3511 08:50 10:00 รายละเอียด
Nok Air DD 9403 09:40 10:50 รายละเอียด
Nok Air DD 9407 15:10 16:35 รายละเอียด
Nok Air DD 9411 21:35 22:40 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3517 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที
จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 529 กิโลเมตร หรือ 328 ไมล์
สายการบิน จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Nok Air 3 เที่ยวบิน, Thai AirAsia 2 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 3511 เป็นเที่ยวบินแรก จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 08:50
เที่ยวบินสุดท้าย จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 9411 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก สกลนคร ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 21:35