สนามบินสกลนคร - Sakon Nakhon Airport (SNO)

สนามบินสกลนคร มีเที่ยวบินขาออกจากสกลนคร ภายในประเทศทั้งสิ้น 5 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสกลนคร ภายในประเทศทั้งสิ้น 5 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสกลนคร ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสกลนคร ภายในประเทศ