เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี

จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที เส้นทาง จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai AirAsia FD 2001 15:35 16:50 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี
จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี มีระยะทางประมาณ 554 กิโลเมตร หรือ 344 ไมล์
สายการบิน จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ได้แก่ Thai AirAsia 1 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 2001 เป็นเที่ยวบินแรก จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ออกเดินทางเวลา 15:35
เที่ยวบินสุดท้าย จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 2001 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก อู่ตะเภา ไป อุดรธานี ออกเดินทางเวลา 15:35