สนามบินอุดรธานี - Udon Thani Airport (UTH)

สนามบินอุดรธานี มีเที่ยวบินขาออกจากอุดรธานี ภายในประเทศทั้งสิ้น 33 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าอุดรธานี ภายในประเทศทั้งสิ้น 34 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากอุดรธานี ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 0 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าอุดรธานี ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกอุดรธานี ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าอุดรธานี ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกอุดรธานี ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าอุดรธานี ระหว่างประเทศ