เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที เส้นทาง จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 15 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Nok Air DD 7805 07:40 08:50 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3189 08:30 09:50 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 783 10:35 11:45 รายละเอียด
Nok Air DD 7809 11:55 13:05 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3185 12:10 13:20 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 785 13:55 15:05 รายละเอียด
Nok Air DD 7811 15:45 16:55 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 789 16:30 17:40 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 793 17:50 19:05 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3187 18:35 19:50 รายละเอียด
Nok Air DD 7819 19:25 20:45 รายละเอียด
Thai AirAsia FD 3183 20:30 21:50 รายละเอียด
Nok Air DD 7825 รายละเอียด
Nok Air DD 7815 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 787 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที
จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 606 กิโลเมตร หรือ 377 ไมล์
สายการบิน จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Nok Air 6 เที่ยวบิน, Thai Lion Air 5 เที่ยวบิน, Thai AirAsia 4 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 7805 เป็นเที่ยวบินแรก จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 07:40
เที่ยวบินสุดท้าย จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
FD 3183 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก นครศรีธรรมราช ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 20:30