สนามบินนครศรีธรรมราช - Nakhon Si Thammarat Airport (NST)

สนามบินนครศรีธรรมราช มีเที่ยวบินขาออกจากนครศรีธรรมราช ภายในประเทศทั้งสิ้น 15 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้านครศรีธรรมราช ภายในประเทศทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกนครศรีธรรมราช ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้านครศรีธรรมราช ภายในประเทศ