สนามบินลำปาง - Lampang Airport (LPT)

สนามบินลำปาง มีเที่ยวบินขาออกจากลำปาง ภายในประเทศทั้งสิ้น 33 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าลำปาง ภายในประเทศทั้งสิ้น 33 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกลำปาง ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าลำปาง ภายในประเทศ