เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง

จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที เส้นทาง จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 3 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Nok Air DD 8504 07:20 08:40 รายละเอียด
Nok Air DD 8506 10:40 12:00 รายละเอียด
Nok Air DD 8522 17:30 18:45 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง มีระยะทางประมาณ 497 กิโลเมตร หรือ 309 ไมล์
สายการบิน จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ได้แก่ Nok Air 3 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 8504 เป็นเที่ยวบินแรก จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ออกเดินทางเวลา 07:20
เที่ยวบินสุดท้าย จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ออกเดินทางเวลาใด ?
DD 8522 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก ดอนเมือง - กรุงเทพ ไป ลำปาง ออกเดินทางเวลา 17:30