เที่ยวบิน ตารางบิน Austrian

สายการบิน Austrian มีเส้นทางการบินให้บริการ 21 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 32 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Vienna ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 25 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Vienna OS 26 |
จาก Seoul ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8052 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ OS 8601 | OS 8649 | OS 8683 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต OS 8605 | OS 8607 | OS 8651 | OS 8655 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8614 | OS 8672 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ OS 8615 | OS 8677 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8630 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Brisbane OS 8631 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur OS 8633 |
จาก Kuala Lumpur ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8634 |
จาก Melbourne ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8636 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Perth OS 8637 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8654 | OS 8658 | OS 8674 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8662 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง OS 8663 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8676 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด OS 8679 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8686 | OS 8702 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย OS 8689 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ OS 8690 | OS 8692 |