เที่ยวบิน ตารางบิน Philippine Airlines

สายการบิน Philippine Airlines มีเส้นทางการบินให้บริการ 16 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 25 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย PR 3700 | PR 3728 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PR 3701 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ PR 3702 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต PR 3706 | PR 3708 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PR 3707 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง PR 3710 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PR 3711 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด PR 3712 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย PR 3714 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PR 3715 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ PR 3716 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย PR 3718 | PR 3720 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PR 3719 | PR 3723 | PR 3725 |
จาก Manila ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PR 730 | PR 732 | PR 736 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Manila PR 731 | PR 733 | PR 737 |
จาก Cebu City ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ PR 738 |