เที่ยวบิน ตารางบิน Aeroflot

สายการบิน Aeroflot มีเส้นทางการบินให้บริการ 25 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 114 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Moscow ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 270 | SU 272 | SU 6275 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Moscow SU 271 | SU 273 | SU 6276 |
จาก Moscow ไป ภูเก็ต SU 274 | SU 278 |
จาก ภูเก็ต ไป Moscow SU 275 | SU 279 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 3800 | SU 3801 | SU 3803 | SU 3804 | SU 3807 | SU 3809 | SU 3814 | SU 3815 | SU 3816 | SU 3817 | SU 3819 | SU 3820 | SU 3824 | SU 3827 | SU 3828 | SU 3906 | SU 3908 | SU 3937 | SU 3941 | SU 4514 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย SU 3802 | SU 3805 | SU 3806 | SU 3808 | SU 3810 | SU 3811 | SU 3812 | SU 3818 | SU 3821 | SU 3823 | SU 3826 | SU 3831 | SU 3834 | SU 3841 | SU 3905 | SU 3907 | SU 3920 | SU 3936 | SU 3940 | SU 3954 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 3825 | SU 3856 | SU 3860 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ SU 3833 | SU 3842 | SU 3844 | SU 3847 | SU 3879 | SU 3912 | SU 3942 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด SU 3836 | SU 3837 | SU 3854 | SU 3858 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต SU 3840 | SU 3845 | SU 3881 | SU 3884 | SU 3886 | SU 3888 | SU 3891 | SU 3895 | SU 3943 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ SU 3849 | SU 3874 | SU 3876 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 3850 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย SU 3855 | SU 3857 | SU 3859 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย SU 3861 | SU 3863 | SU 3865 | SU 3867 | SU 3869 | SU 3890 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต SU 3862 | SU 3864 | SU 3866 | SU 3868 | SU 3878 | SU 3893 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 3872 | SU 3875 | SU 3877 | SU 4519 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 3880 | SU 3882 | SU 3883 | SU 3885 | SU 3917 |
จาก Yangon ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 3900 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Siem Reap SU 3909 | SU 3914 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ SU 3911 | SU 3915 | SU 3918 | SU 3921 | SU 3923 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Jakarta SU 4102 |
จาก ภูเก็ต ไป อู่ตะเภา SU 4520 |
จาก อู่ตะเภา ไป ภูเก็ต SU 4521 |
จาก ภูเก็ต ไป หาดใหญ่ SU 4522 |
จาก หาดใหญ่ ไป ภูเก็ต SU 4523 |