เที่ยวบิน ตารางบิน Etihad Airways

สายการบิน Etihad Airways มีเส้นทางการบินให้บริการ 38 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 90 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Kuala Lumpur ไป ภูเก็ต EY 2751 |
จาก Abu Dhabi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 402 | EY 406 | EY 408 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Abu Dhabi EY 405 | EY 407 |
จาก Hong Kong ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 4250 | EY 4251 | EY 4253 | EY 4262 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong EY 4254 | EY 4255 | EY 4257 | EY 4261 | EY 4282 |
จาก Abu Dhabi ไป ภูเก็ต EY 430 |
จาก ภูเก็ต ไป Abu Dhabi EY 431 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7610 | EY 7659 | EY 7660 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7611 | EY 7613 | EY 7671 | EY 7696 | EY 7697 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต EY 7612 | EY 7626 | EY 7628 | EY 7634 | EY 7650 | EY 7653 | EY 7709 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง EY 7614 | EY 7633 | EY 7668 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7615 | EY 7616 | EY 7639 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7617 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Siem Reap EY 7618 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Mumbai EY 7619 |
จาก Mumbai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7620 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7621 | EY 7623 | EY 7625 | EY 7657 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7622 | EY 7708 | EY 7725 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ EY 7627 | EY 7629 | EY 7655 | EY 7663 | EY 7737 | EY 7740 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย EY 7630 | EY 7631 | EY 7643 | EY 7652 | EY 7656 | EY 7689 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ EY 7635 | EY 7745 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย EY 7641 | EY 7706 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Male EY 7642 |
จาก สมุย ไป Singapore EY 7644 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7648 | EY 7654 | EY 7685 |
จาก เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต EY 7664 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต EY 7667 | EY 7669 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย EY 7672 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7678 | EY 7679 | EY 7690 | EY 7693 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด EY 7683 | EY 7730 | EY 7738 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7686 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Yangon EY 7691 |
จาก Hong Kong ไป สมุย EY 7699 |
จาก ภูเก็ต ไป อู่ตะเภา EY 7713 |
จาก อู่ตะเภา ไป ภูเก็ต EY 7717 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย EY 7720 |
จาก Singapore ไป สมุย EY 7729 | EY 7739 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EY 7763 |