เที่ยวบิน ตารางบิน Lufthansa

สายการบิน Lufthansa มีเส้นทางการบินให้บริการ 14 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 14 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Munich LH 5447 |
จาก Frankfurt ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LH 772 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Frankfurt LH 773 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ LH 9710 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LH 9711 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LH 9720 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phnom Penh LH 9726 |
จาก Melbourne ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LH 9737 |
จาก Auckland ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LH 9739 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Perth LH 9740 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur LH 9742 |
จาก Kuala Lumpur ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LH 9743 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต LH 9746 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ LH 9750 |