เที่ยวบิน ตารางบิน El Al

สายการบิน El Al มีเส้นทางการบินให้บริการ 22 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 34 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Tel Aviv-Yafo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 81 | LY 83 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tel Aviv-Yafo LY 82 | LY 84 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8242 | LY 8244 | LY 8246 | LY 8412 | LY 8440 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Sydney LY 8401 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Taipei LY 8405 |
จาก Melbourne ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8420 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ LY 8421 | LY 8471 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต LY 8423 | LY 8425 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ LY 8427 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8428 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย LY 8451 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8452 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง LY 8453 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8454 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด LY 8455 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8456 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย LY 8457 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8458 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย LY 8459 | LY 8473 | LY 8475 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Luang Prabang LY 8461 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8468 | LY 8470 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ LY 8476 | LY 8482 |