เที่ยวบิน ตารางบิน Finnair

สายการบิน Finnair มีเส้นทางการบินให้บริการ 30 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 85 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Helsinki ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 141 | AY 143 | AY 145 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Helsinki AY 142 | AY 144 | AY 146 |
จาก Helsinki ไป ภูเก็ต AY 151 |
จาก ภูเก็ต ไป Helsinki AY 152 |
จาก Helsinki ไป กระบี่ AY 155 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong AY 5098 | AY 5104 | AY 5114 |
จาก Hong Kong ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 5109 | AY 5117 | AY 5831 | AY 5843 | AY 5859 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hanoi AY 6253 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6260 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย AY 6271 | AY 6277 | AY 6287 | AY 6845 | AY 6847 | AY 6849 | AY 6851 | AY 6853 | AY 6855 | AY 6875 | AY 6881 | AY 6887 | AY 6897 | AY 6903 | AY 6915 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6272 | AY 6278 | AY 6288 | AY 6848 | AY 6852 | AY 6858 | AY 6882 | AY 6898 | AY 6900 | AY 6916 | AY 6918 |
จาก สมุย ไป Singapore AY 6274 | AY 6902 |
จาก Hong Kong ไป สมุย AY 6275 |
จาก สมุย ไป Hong Kong AY 6276 | AY 6294 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต AY 6281 | AY 6283 | AY 6861 | AY 6863 | AY 6865 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6286 | AY 6300 | AY 6886 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ AY 6291 | AY 6293 | AY 6859 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Singapore AY 6375 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต AY 6389 |
จาก Melbourne ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6424 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur AY 6615 | AY 6619 | AY 6621 |
จาก Kuala Lumpur ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6620 | AY 6622 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Colombo AY 6633 | AY 6645 |
จาก Colombo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6646 | AY 6648 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6862 | AY 6864 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ AY 6867 | AY 6869 | AY 6871 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6874 | AY 6876 | AY 6878 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด AY 6901 | AY 6913 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6906 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AY 6910 |