เที่ยวบิน ตารางบิน Air Astana

สายการบิน Air Astana มีเส้นทางการบินให้บริการ 9 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 40 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KC 1100 | KC 1102 | KC 1104 | KC 1106 | KC 1122 | KC 1146 | KC 1806 | KC 1962 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย KC 1103 | KC 1121 | KC 1123 | KC 1125 | KC 1127 | KC 1129 | KC 1133 | KC 1145 | KC 1163 | KC 1805 | KC 1873 | KC 1951 | KC 1961 | KC 1963 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ KC 1215 | KC 1217 | KC 1223 | KC 1906 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ KC 1261 | KC 1263 | KC 1267 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KC 1264 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KC 1270 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต KC 1271 | KC 1273 | KC 1275 | KC 1277 | KC 1289 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด KC 1301 | KC 1305 | KC 1309 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Almaty KC 932 |