เที่ยวบิน ตารางบิน Oman Air

สายการบิน Oman Air มีเส้นทางการบินให้บริการ 26 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 100 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Hong Kong ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5555 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong WY 5556 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Karachi WY 5557 |
จาก Karachi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5558 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5559 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย WY 5730 | WY 5732 | WY 5803 | WY 5808 | WY 5809 | WY 5811 | WY 5813 | WY 5815 | WY 5816 | WY 5818 | WY 5824 | WY 5832 | WY 5838 | WY 5915 | WY 5917 | WY 5924 | WY 5926 | WY 5928 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5731 | WY 5733 | WY 5737 | WY 5801 | WY 5802 | WY 5804 | WY 5806 | WY 5810 | WY 5817 | WY 5819 | WY 5822 | WY 5823 | WY 5825 | WY 5826 | WY 5833 | WY 5916 | WY 5925 | WY 5927 | WY 5929 | WY 5954 | WY 5961 | WY 5962 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย WY 5747 | WY 5852 | WY 5854 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5748 | WY 5853 | WY 5855 |
จาก Kuala Lumpur ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5784 | WY 5796 |
จาก Kuala Lumpur ไป ภูเก็ต WY 5786 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur WY 5789 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด WY 5798 | WY 5911 | WY 5913 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง WY 5840 | WY 5845 | WY 5848 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5843 | WY 5847 | WY 5849 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ WY 5856 | WY 5858 | WY 5860 | WY 5863 | WY 5865 | WY 5866 | WY 5874 | WY 5969 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5861 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย WY 5875 | WY 5878 | WY 5881 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5877 | WY 5879 | WY 5883 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต WY 5882 | WY 5891 | WY 5895 | WY 5898 | WY 5900 | WY 5902 | WY 5905 | WY 5907 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ WY 5884 | WY 5887 | WY 5889 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5888 | WY 5890 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5892 | WY 5896 | WY 5897 | WY 5899 | WY 5908 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 5975 |
จาก Muscat ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ WY 815 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Muscat WY 818 |