เที่ยวบิน ตารางบิน KLM

สายการบิน KLM มีเส้นทางการบินให้บริการ 25 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 34 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 3715 | KL 3732 | KL 3752 | KL 3982 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ KL 3716 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย KL 3717 | KL 3734 | KL 3740 |
จาก สมุย ไป Kuala Lumpur KL 3724 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย KL 3726 | KL 3751 |
จาก Kuala Lumpur ไป สมุย KL 3727 |
จาก Singapore ไป สมุย KL 3729 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย KL 3730 |
จาก สมุย ไป Singapore KL 3733 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 3735 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 3737 | KL 3999 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ KL 3744 | KL 3745 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต KL 3746 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด KL 3747 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 3749 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 3754 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 3755 |
จาก Kuala Lumpur ไป ภูเก็ต KL 3859 | KL 4101 |
จาก Abu Dhabi ไป ภูเก็ต KL 3867 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง KL 3996 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 3997 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Ho Chi Minh City KL 4074 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 4077 |
จาก Amsterdam ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KL 875 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Amsterdam KL 876 |