เที่ยวบิน ตารางบิน Qantas

สายการบิน Qantas มีเส้นทางการบินให้บริการ 26 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 53 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Melbourne ไป ภูเก็ต QF 211 |
จาก Sydney ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 23 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Sydney QF 24 |
จาก Melbourne ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 265 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3441 |
จาก Yangon ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3443 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ QF 3444 | QF 3472 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3445 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3447 | QF 3449 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3448 | QF 3463 | QF 3471 | QF 3491 | QF 3493 | QF 3495 | QF 3497 | QF 3808 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง QF 3450 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย QF 3452 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต QF 3454 | QF 3486 | QF 3488 | QF 3809 | QF 3810 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ QF 3462 | QF 3478 |
จาก สมุย ไป Singapore QF 3467 | QF 3499 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย QF 3470 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย QF 3474 | QF 3492 | QF 3494 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3477 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3479 | QF 3481 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 3487 | QF 3489 | QF 3807 |
จาก Singapore ไป สมุย QF 3498 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Colombo QF 4197 | QF 4251 |
จาก Colombo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 4198 | QF 4250 |
จาก Singapore ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ QF 5311 | QF 5313 | QF 5315 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Singapore QF 5312 | QF 5314 | QF 5316 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต QF 5335 | QF 5337 |