เที่ยวบิน ตารางบิน China Airlines

สายการบิน China Airlines มีเส้นทางการบินให้บริการ 13 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 58 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Taipei ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ CI 831 | CI 833 | CI 837 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Taipei CI 832 | CI 834 | CI 836 | CI 838 |
จาก Kaohsiung ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ CI 839 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ CI 9706 | CI 9707 | CI 9711 | CI 9773 | CI 9845 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ CI 9709 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ CI 9714 | CI 9716 | CI 9718 | CI 9852 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต CI 9715 | CI 9747 | CI 9749 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย CI 9719 | CI 9721 | CI 9725 | CI 9739 | CI 9751 | CI 9753 | CI 9813 | CI 9815 | CI 9819 | CI 9821 | CI 9827 | CI 9829 | CI 9831 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ CI 9720 | CI 9722 | CI 9724 | CI 9726 | CI 9742 | CI 9752 | CI 9754 | CI 9756 | CI 9758 | CI 9778 | CI 9812 | CI 9814 | CI 9816 | CI 9828 | CI 9830 | CI 9836 | CI 9932 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย CI 9727 | CI 9839 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ CI 9730 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ CI 9731 | CI 9733 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด CI 9737 | CI 9835 |