เที่ยวบิน ตารางบิน Malaysia Airlines

สายการบิน Malaysia Airlines มีเส้นทางการบินให้บริการ 16 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 64 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Kuala Lumpur ไป สมุย MH 4892 |
จาก สมุย ไป Kuala Lumpur MH 4893 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ MH 4894 | MH 4896 | MH 4900 | MH 4904 | MH 4906 | MH 4912 | MH 4914 | MH 4916 | MH 4920 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย MH 4915 | MH 4919 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต MH 4927 | MH 4929 | MH 4933 | MH 4935 | MH 4937 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย MH 4941 | MH 4943 | MH 4945 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ MH 4942 | MH 4944 | MH 4946 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ MH 4947 | MH 4949 | MH 4951 | MH 4953 | MH 4955 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ MH 4956 | MH 4958 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ MH 4957 | MH 4959 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต MH 4961 | MH 4963 | MH 4965 | MH 4969 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย MH 4962 | MH 4964 | MH 4966 | MH 4968 |
จาก Kuala Lumpur ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ MH 5860 | MH 5862 | MH 774 | MH 780 | MH 782 | MH 784 | MH 788 | MH 796 | MH 9041 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Kuala Lumpur MH 5861 | MH 5863 | MH 775 | MH 781 | MH 783 | MH 785 | MH 789 | MH 797 |
จาก Kuala Lumpur ไป ภูเก็ต MH 786 | MH 790 | MH 794 |
จาก ภูเก็ต ไป Kuala Lumpur MH 787 | MH 791 | MH 795 |