เที่ยวบิน ตารางบิน Japan Airlines

สายการบิน Japan Airlines มีเส้นทางการบินให้บริการ 32 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 50 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 31 | JL 33 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo JL 32 | JL 34 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Colombo JL 5704 | JL 5708 |
จาก Colombo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5705 | JL 5709 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง JL 5778 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด JL 5779 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5780 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย JL 5781 | JL 5917 | JL 5983 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต JL 5787 | JL 5987 | JL 5989 | JL 5999 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ JL 5789 | JL 5991 | JL 5993 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ JL 5901 | JL 5903 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5902 | JL 5904 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5912 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5918 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5962 | JL 5964 | JL 5966 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5974 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย JL 5975 | JL 5977 |
จาก Mumbai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5978 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Mumbai JL 5979 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5982 | JL 5984 | JL 5992 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5986 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 5990 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Male JL 5997 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย JL 5998 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 707 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo JL 708 |
จาก Osaka ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 727 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Osaka JL 728 |
จาก Nagoya ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ JL 737 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Nagoya JL 738 |
จาก เชียงใหม่ ไป Hong Kong JL 8296 |
จาก Hong Kong ไป เชียงใหม่ JL 8297 |