เที่ยวบิน ตารางบิน Air France

สายการบิน Air France มีเส้นทางการบินให้บริการ 16 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 17 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Paris AF 165 |
จาก Paris ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AF 166 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต AF 7244 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต AF 8028 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AF 8029 |
จาก สมุย ไป Singapore AF 8030 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ AF 8031 | AF 8034 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด AF 8036 |
จาก สมุย ไป Hong Kong AF 8046 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ AF 8048 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AF 8049 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย AF 8050 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AF 8051 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AF 8052 |
จาก Singapore ไป สมุย AF 8053 |
จาก Amsterdam ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ AF 8274 |