เที่ยวบิน ตารางบิน Turkish Airlines

สายการบิน Turkish Airlines มีเส้นทางการบินให้บริการ 27 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 73 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Istanbul ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 0058 | TK 58 | TK 64 | TK 68 |
จาก Istanbul ไป ภูเก็ต TK 172 |
จาก ภูเก็ต ไป Istanbul TK 173 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Istanbul TK 59 | TK 65 | TK 69 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 7800 | TK 7802 | TK 7804 | TK 7806 | TK 7810 | TK 7814 | TK 7818 | TK 7820 | TK 7824 | TK 7826 | TK 7828 | TK 7834 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย TK 7823 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 7842 | TK 7844 | TK 7846 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง TK 7843 | TK 7845 | TK 7847 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 7848 | TK 7850 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย TK 7849 | TK 7851 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ TK 7853 | TK 7855 | TK 7859 | TK 7861 | TK 7863 | TK 8370 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 7864 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย TK 7865 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย TK 7868 | TK 7869 | TK 7871 | TK 7873 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต TK 7870 | TK 7872 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ TK 7875 | TK 7877 | TK 7879 | TK 8374 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 7876 | TK 7878 | TK 7898 | TK 8375 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต TK 7881 | TK 7883 | TK 7885 | TK 7887 | TK 8372 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด TK 7901 | TK 7903 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Luang Prabang TK 7943 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong TK 8012 | TK 9220 | TK 9222 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Perth TK 8016 |
จาก Perth ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 8017 |
จาก Melbourne ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 8019 | TK 9261 |
จาก Hong Kong ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 8023 | TK 9223 |
จาก Vientiane ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 8367 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ TK 8371 |