เที่ยวบิน ตารางบิน Emirates

สายการบิน Emirates มีเส้นทางการบินให้บริการ 44 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 150 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Yangon ไป กระบี่ EK 2068 |
จาก กระบี่ ไป Yangon EK 2069 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Dubai EK 3470 | EK 375 | EK 377 | EK 385 |
จาก Dubai ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 3471 | EK 370 | EK 372 | EK 374 | EK 376 |
จาก Phnom Penh ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 371 |
จาก Dubai ไป ภูเก็ต EK 378 | EK 396 |
จาก ภูเก็ต ไป Dubai EK 379 | EK 397 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hong Kong EK 384 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4401 | EK 4403 | EK 4405 | EK 4407 | EK 4413 | EK 4415 | EK 4419 | EK 4425 | EK 4427 | EK 4429 | EK 4430 | EK 4431 | EK 4433 | EK 4435 | EK 4439 | EK 4449 | EK 4459 | EK 4543 | EK 4545 | EK 4557 | EK 4559 | EK 4621 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย EK 4402 | EK 4404 | EK 4410 | EK 4412 | EK 4414 | EK 4416 | EK 4418 | EK 4420 | EK 4424 | EK 4426 | EK 4428 | EK 4432 | EK 4438 | EK 4448 | EK 4456 | EK 4458 | EK 4464 | EK 4542 | EK 4544 | EK 4556 | EK 4558 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4447 | EK 4519 | EK 4521 | EK 4523 | EK 4531 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phu Quoc EK 4450 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ EK 4452 | EK 4478 | EK 4480 | EK 4482 | EK 4484 | EK 4486 | EK 4488 | EK 4517 | EK 4546 |
จาก ภูเก็ต ไป หาดใหญ่ EK 4454 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง EK 4466 | EK 4468 | EK 4470 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4467 | EK 4469 | EK 4471 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย EK 4472 | EK 4474 | EK 4476 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4473 | EK 4475 | EK 4477 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย EK 4490 | EK 4492 | EK 4494 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4493 | EK 4495 |
จาก เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต EK 4497 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย EK 4498 | EK 4500 | EK 4502 | EK 4504 | EK 4506 | EK 4554 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต EK 4499 | EK 4501 | EK 4503 | EK 4505 | EK 4507 | EK 4555 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4509 | EK 4513 | EK 4515 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ EK 4510 | EK 4512 | EK 4514 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต EK 4518 | EK 4520 | EK 4522 | EK 4524 | EK 4526 | EK 4533 | EK 4548 | EK 4552 |
จาก อู่ตะเภา ไป ภูเก็ต EK 4528 |
จาก ภูเก็ต ไป อู่ตะเภา EK 4529 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด EK 4534 | EK 4536 | EK 4538 | EK 4622 |
จาก หาดใหญ่ ไป ภูเก็ต EK 4553 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phnom Penh EK 4564 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4595 | EK 4597 | EK 4599 | EK 4601 | EK 4603 |
จาก สมุย ไป Kuala Lumpur EK 4604 |
จาก Kuala Lumpur ไป สมุย EK 4605 |
จาก สมุย ไป Singapore EK 4608 | EK 4610 |
จาก Singapore ไป สมุย EK 4611 |
จาก Mandalay ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4612 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 4623 |
จาก Sydney ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 5023 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Sydney EK 5024 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Singapore EK 7718 | EK 7722 |
จาก Singapore ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ EK 7719 | EK 7721 | EK 7723 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต EK 7733 | EK 7735 |
จาก ภูเก็ต ไป Singapore EK 7736 |